Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 18.3.2019 

Rekisterinpitäjä:
Ylirannan ratsutila
Anne Perätalo
puh: 0400 806377
anne (ät) ylirannanratsutila.fi tai
ratsutila.yliranta (ät) gmail.com  

Ylirannan ratsutila kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Tarvittaessa keräämme tietoja myös markkinointia varten kyselyvastauksista www-sivujen lomakkeilla. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä emmekä luovuta tietoja ulkopuolisille.

Henkilötietojasi vastaanottavat

-          yrityksen ja sen omistaja Anne Perätalo

-          yrityksen työntekijät rajoitetusti

-          asiakas itse, jos keskustelua käydään esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:

    – sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

    – verkkolomakkeella maksimissaan 6 kuukautta

    – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

    – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

    – oikeus tietojen oikaisemiseen

    – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

    – oikeus vastustaa käsittelyä

    – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

    – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle