Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 18.3.2019 

Rekisterinpitäjä:
Ylirannan ratsutila
Anne Perätalo
puh: 0400 806377
ratsutila.yliranta (ät) gmail.com  


Ylirannan ratsutila kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Tarvittaessa keräämme tietoja myös markkinointia varten kyselyvastauksista www-sivujen lomakkeilla. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä emmekä luovuta tietoja ulkopuolisille.

Henkilötietojasi vastaanottavat

-          yrityksen ja sen omistaja Anne Perätalo

-          yrityksen työntekijät rajoitetusti

-          asiakas itse, jos keskustelua käydään esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:

    – sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

    – verkkolomakkeella maksimissaan 6 kuukautta

    – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

    – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

    – oikeus tietojen oikaisemiseen

    – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

    – oikeus vastustaa käsittelyä

    – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

    – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle